News

*Scroll down for our Corona Policy in English*

Update Coronabeleid Melles Hoornvlieskliniek

Als kliniek willen wij graag optimale, maar ook verantwoorde zorg bieden. Natuurlijk hanteren wij hierbij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen van de RIVM, de NOG en de Federatie Medisch Specialisten.

Binnen onze kliniek wordt de 1,5 meter afstand norm nageleefd en blijven daarnaast alle gangbare (hygiëne-) maatregelen gelden. Voor de spreekuren betekent dit concreet dat er gewerkt wordt met een aangepast schema:

 • Daar waar mogelijk worden consulten telefonisch gedaan
 • Om een goede doorloop te kunnen realiseren wordt er meer ruimte gepland tussen de consulten in. Hierdoor kunnen per spreekuur minder patiënten gepland worden.

Wij nemen contact met u op wanneer dit gevolgen heeft voor uw afspraak. Vriendelijk willen wij u verzoeken om niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen en u aan de aangegeven tijden te houden om drukte in de kliniek te voorkomen. Om de hoeveelheid aanwezige personen binnen de kliniek te beperken, willen wij u vragen om, indien mogelijk, zonder begeleider de kliniek te betreden.

Via ons algemene telefoonnummer (010-2974444) zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u, wanneer er sprake is van spoed, via dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende arts.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-297 44 44 of per e-mail naar info@hoornvlieskliniek.nl

Met vriendelijke groet,
Team Melles Hoornvlieskliniek


Update Corona Policy Melles Cornea Clinic

As a clinic, we want to offer optimal and responsible care. Of course, we follow the advice and recommendations by the RIVM, the NOG and the Federation of Medical Specialists.

In our clinic, the 1.5 meter distance standard is adhered to and all common (hygiene) rules continue to apply. For the consultation hours, this means that we will work with an adjusted schedule:

 • If possible, consultations take place by telephone call
 • To provide a smooth and safe continuation of the consultations, more time is allowed in between the consultations. This means that fewer patients can be scheduled on a consultation day.

We will contact you if this will affect your appointment. We kindly request you to not show up too early for your appointment and to stick to the indicated time frames to prevent our clinic from becoming too crowded. In order to limit the number of people present in our clinic, we would like you to ask not to attend the clinic accompanied by someone if this is possible.

Via our general telephone number (+31 10 297 4444) we are available on working days from 8.30 a.m. – 5.00 p.m. CET. Outside office hours, you will be forwarded to the doctor on duty via this number in case of an emergency.

If you have any questions about the above, you can contact us on telephone number +31 10 297 4444 or by e-mail to info@hoornvlieskliniek.nl.

Kind Regards,
Team Melles Cornea Clinic


Tienjaarlijkse Tilanus Medaille voor Dr. Gerrit Melles uitgereikt op 22 november 2019

Eens in de 10 jaar wordt de Tilanus medaille uitgereikt voor uitzonderlijk en baanbrekend werk op het gebied van de heelkunde in Nederland. Wij zijn er trots op dat dit jaar de eer te beurt is gevallen aan Dr. Gerrit Melles.
Gerrit Melles is oogarts en corneachirurg. Hij studeerde Geneeskunde in Leiden, deed zijn opleiding tot oogarts in Nijmegen bij Prof. August Deutman en een cornea fellowship bij het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij is nu hoofd van het door hem opgerichte NIIOS in Rotterdam, het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, waartoe ook de Melles Hoornvlieskliniek en Amnitrans Eyebank behoren, en van NIIOS-USA in San Diego, CA.

De cornea is het doorzichtige voorste deel van het oog waardoor het licht het oog betreedt, en werkt ook als de sterkste van de twee lenzen die het oog rijk is. De cornea bestaat uit verschillende lagen, die alle afzonderlijk door ziektes kunnen worden aangetast, met slechtziendheid en blindheid als gevolg. Cornea-aandoeningen dragen voor een groot deel bij aan blindheid in de wereld, met name in minder ontwikkelde landen.
In 1905 werd door Dr. Eduard Zirm de perforerende keratoplastiek ontwikkeld, een ingreep waarbij met een full-thickness transplantatie het centrale deel van de cornea vervangen wordt door een donorcornea. Gedurende meer dan een eeuw is deze ingreep de standaardbehandeling geweest bij corneatransplantatie. Deze techniek gaat echter gepaard met veel complicaties waaronder afstoting, en het functionele resultaat is beperkt, want de meeste patiënten blijven met een gezichtsscherpte onder de 0,5 slechtziend.

In 1998 heeft Gerrit Melles een alternatieve, minder invasieve, techniek ontwikkeld voor corneatransplantatie, endotheliale keratoplastiek (EK), waarbij niet de hele cornea maar alleen de zieke binnenste lagen worden vervangen. Hiermee halen patiënten niet alleen een aanzienlijk beter functioneel resultaat, maar is de kans op complicaties is ook aanzienlijk kleiner, redenen waarom een chirurgische oplossing ook voor een veel groter aantal patiënten uitkomst biedt.

Gerrit Melles heeft de techniek van zijn operatie steeds verder ontwikkeld en heeft een actieve rol gespeeld in het verspreiden van deze chirurgische methode onder oogartsen in de hele wereld. De techniek is inmiddels zo succesvol, dat er sinds 2012 meer patiënten met endotheliale keratoplastiek (EK) worden behandeld dan met perforerende keratoplastiek.
Naast zijn werk als oogarts is Gerrit Melles ook een begeesterd musicus en amateurcomponist.

Het innovatieve chirurgische werk van Gerrit Melles heeft voor miljoenen mensen in de wereld een verschil gemaakt en er zullen er in de toekomst nog velen volgen. Hij is hiermee een waardige ontvanger van de Tilanus medaille 2019.
De uitreiking van de medaille zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019 vanaf 17.05 uur in de Koninklijke Industrieele Groote Club te Amsterdam, waarna de laudatio zal worden uitgesproken.
Over het Genootschap

Het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde verleent erepenningen aan personen die door oorspronkelijk onderzoek bijdragen van groot belang op het terrein van hun werkzaamheden hebben geleverd. Het Genootschap is in 1790 opgericht door Andreas Bonn, hoogleraar Anatomie en Heelkunde aan de Doorluchte School te Amsterdam en organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, kent onderscheidingen toe aan beoefenaars van wetenschap, verleent reisbeurzen aan jonge onderzoekers en geeft steun aan activiteiten die passen binnen de doelstelling van het genootschap, i.e. de bevordering van de Natuur-, Genees- en Heelkunde.

Het lidmaatschap van het Genootschap wordt aangeboden aan gepromoveerde beoefenaren van de wiskunde, informatica, natuurwetenschappen of geneeskunde en aan hen die door opleiding of werkzaamheden een binding hebben met de Universiteit van Amsterdam.
De Tilanus medaille wordt uitgereikt voor werk op het gebied van de heelkunde. De medaille is ingesteld in 1885 en wordt eenmaal per tien jaar uitgereikt.
Christiaan Bernhard Tilanus (1796 – 1883) was een Nederlandse medicus en hoogleraar in de medicijnen. en richtte de eerste polikliniek voor ooglijders op in 1853; mede door zijn inspanningen kwam de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen tot stand. Tilanus was gedurende een aantal jaren voorzitter van het Genootschap.

Toekenningen
1895 Dr. Hendrik Zwaardemaker Czn., fysioloog
1900 Dr. Cornelis de Mooy, geneeskundige
1905 Prof.dr. Louis Bolk, ontleedkundige
1910 Prof.dr. Jan Boeke, anatoom
1915 Dr. Cornelius U. Ariëns Kappers, neuroloog
1920 Dr. Willem F. Wassink, chirurg
1925 Dr. Reindert J. Harrenstein, kinderchirurg
1930 Dr. Murco N. Roegholt, chirurg
1935 Dr. Christiaan van Gelderen, embryoloog
1954 Dr. Maarten Vink, chirurg
1965 Dr. Willem H. Brummelkamp, chirurg
1980 Dr. Ruud A.F. Krom, chirurg
1990 Dr. Dirk J. Gouma, chirurg
2000 Dr. Alexander M.M. Eggermont, chirurgisch oncoloog
2010 Prof.dr. Thomas M. van Gulik, experimenteel chirurg


Dr. Melles receives Wissenschaftspreis 2018 der DGII in Dresden, Germany

On February 16th, 2018, Dr. Gerrit Melles was honored with the Wissenschaftspreis 2018 (Science Award 2018) of the DGII for his lifetime achievements. The Award was presented by Prof. Dr. Burkhard Dick, please find here the laudatio (in German).

“Zu den angenehmsten Pflichten eines DGII-Präsidenten gehört es, den DGII-Hoya Wissenschaftspreis zu überreichen. Besonders schön ist dies nicht nur, wenn diese Auszeichnung an einen weithin geschätzten Kollegen geht, sondern diese Gelegenheit auch deutlich macht, welch weiten Weg unsere Gesellschaft zurückgelegt hat und wie inklusive sie heute ist. Bei der ersten Tagung der DGII, im Jahr 1987 in Gießen, ging es in der Tat fast ausschließlich um das Thema, das in der Namensgebung fixiert ist: um Intraokularlinsen.

Längst indes sind wir eine breitgefächerte ophthalmochirurgische Fachgesellschaft geworden, und es geschieht in aller Selbstverständlichkeit, dass der Wissenschaftspreis der DGII an einen Hornhautexperten geht. Es ist mir eine große Freude, Gerrit Melles hier in Dresden begrüßen zu dürfen.

Wie Sie alle wissen, ist die Keratoplastik ein geradezu klassischer Eingriff in der operativen Augenheilkunde; es war im Jahr 1905 als Eduard Zirm in der damals existierenden k.u.k. Monarchie eine erste Hornhautübertragung beim Menschen durchführte. Bei all den Verbesserungen, die diese Intervention – in vielen Ländern die häufgste Organtransplantation überhaupt – im Laufe der Jahrzehnte erfuhr, von der Typisierung über verbessertes Instrumentarium bis hin zur so dringend notwendigen pharmakologischen Immunmodulation, blieb doch stets ein Aspekt gleich, der viele Operateure nachdenklich stimmte: Bei der perforierenden Keratoplastik wird die gesamte Hornhaut, vom Epithel über das Stroma bis zum Endothel, übertragen – obwohl beim Empfänger vielleicht doch nur eine dieser Zellschichten erkrankt ist und des Austausches bedarf.
So war es ein gewaltiger Durchbruch, das Betreten einer Terra incognita, von nicht kartografiertem Neuland, als Gerrit Melles 1998 die endotheliale Keratoplastik einführte – bei Patienten mit Endothelerkrankung wie einer Fuchs’schen Dystrophie wurde von nun an nur noch die erkrankte Zellschicht ersetzt. Dies hatte ungeheure Auswirkungen auf die Komplikationsraten, auf die postoperative visuelle Rehabilitation, auf die Sehschärfe und auch auf den, wie es neudeutsch heißen mag, den Burden of Treatment. Es ist das Ausmaß, in dem ein Eingriff und seine Nachsorge den Patienten in seinem Alltag belastet. Mit Gerrit Melles Innovation wurde in der langen Saga der Keratoplastik ein sanfteres, ein schonenderes Kapitel eröffnet. Die DMEK-Option stellt gleichwohl höchste Anforderungen an das operative Geschick des Chirurgen: Trepanieren und Ausstanzen ist viel, viel einfacher als ein verschwindend dünnes Scheibchen durch eine minimale Öffnung einzuführen und dann auch noch – möglichst auf Dauer, optimalst auf Lebenszeit – an der richtigen Stelle zu fixieren. Heute haben lamelläre Keratoplastiken in vielen Ländern in den Operationsstatistiken der Urform, der perforierenden Technik, den Rang bei Weitem abgelaufen.

Gerrit Melles hat nicht nur dieser Technik den Weg gebahnt. Er hat in den mehr als zwei Jahrzehnten, in denen er sich den lamellierenden Verfahren verschrieben hat, zahlreiche neue Instrumente erfunden, er hat Färbemethoden wie Vision Blue und Membrane Blue eingeführt, sowie den Surgicube entwickelt. Der Surgicube stellt ein optimal gefiltertes, steriles Operationsfeld bereit. Zu den vielen Auszeichnungen, die Gerrit Melles erhalten hat, gehört als jüngste der Vision Research Award der Helen Keller Foundation.

Die von ihm geschaffene Melles Cornea Clinic Rotterdam ist eine echte Institution, die Schrittmacherdienste für die Hornhautchirurgie und die Erforschung und Behandlung von kornealen Pathologien leistet. Es ist nicht übertrieben, sie als eine der allerersten Adressen weltweit für diese ophthalmologische Subdisziplin zu nennen. Doch schöpferisch ist man an dieser Adresse nicht nur im wissenschaftlichen und klinischen Sinn. Gerrit Melles ist ein zuhöchst musischer Mensch und ein veritabler Komponist. Seine Liebe zur klassischen Musik hat er mit der Gründung der Melles Classical Music Foundation dokumentiert. Das Orchester der Stiftung steht unter der Leitung eines Musikers, der als Patient der Melles Klinik in Rotterdam erfolgreich eine DMEK erhalten hat.

Dem Wissenschaftspreisträger gratuliere ich sehr herzlich und wünsche Gerrit Melles noch viele weitere Innovationen, die unter dem OP-Mikroskop ebenso eindrucksvoll sein mögen wie in der Philharmonie!

H. Burkhard Dick
Präsident der DGII”


Hoornvliesoperatie nu of later? Onderzoek geeft uitsluitsel

Promotieonderzoek Korine van Dijk naar behandelwijzen helpt patiënten Fuchs endotheeldystrofie en keratoconus – Promotie op 16 januari 2018 aan de Universiteit Leiden

Snel opereren of zo lang mogelijk wachten? Het promotieonderzoek van optometrist Korine van Dijk geeft houvast bij deze moeilijke keuze voor patiënten met de hoornvliesaandoeningen Fuchs endotheeldystrofie en keratoconus. In haar proefschrift Clinical outcomes of modern lamellar keratoplasty techniques beschrijft zij de factoren die voorspellen hoe snel na transplantatie de optische kwaliteit en de refractie-uitkomsten stabiel zijn.

Verfijnde techniek

Korine van Dijk deed de ontdekking in het kader van een breder onderzoek naar de veiligheid van de nieuwe operatietechnieken van het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS): Descemet membraan endotheel keratoplastiek (DMEK) en de Bowman Layer-transplantatie. “Toen ik bij het NIIOS kwam werken was ik de oude technieken gewend en vond ik het fascinerend te zien hoe snel iemand weer normaal zicht heeft na DMEK.
De techniek is zo verfijnd vergeleken bij de perforerende keratoplastiek en zijn grove hechtingen, maar ook in vergelijking met andere endotheel keratoplastiektechnieken. Mijn onderzoek wijst uit dat DMEK een veilige en effectieve techniek is met een ongeëvenaard snel en goed visueel herstel.”

Stabiliseren

De andere conclusie uit het onderzoek van Van Dijk is dat Bowman layertransplantatie helpt om het hoornvlies te stabiliseren bij patiënten met vergevorderde keratoconus, ook als andere behandelingen niet meer mogelijk zijn. “Het mooie is dat het zicht bij deze patiënten op deze manier behouden blijft, terwijl zij comfortabel contactlenzen kunnen blijven dragen”, legt de promovendus uit. “Een fantastische manier om ingrijpender vormen van hoornvliestransplantatie uit- of zelfs af te stellen.”


This page presents the latest news from and about NIIOS: press releases, newsletters, event announcements and non-scientific articles about NIIOS in a variety of media. (For a list of our scientific publications, please click here.)

To serve our audiences both at home and abroad, NIIOS publishes press releases, newsletters and articles in both English and Dutch (and occasionally other languages). If you would like more information about any item, please don’t hesitate to contact us.

Press releases:

 • “Nieuwe technieken maken hoornvliestransplantaties minder riskant” – July 5, 2017 – in Dutch.   Read more. 
 • “Tekort aan organen is oplosbaar zonder wetswijziging.” (Shortage of organs can be solved without amendment of the law.) October 10, 2016 – in Dutch. Read more.
 • “Alle NIIOS-geledingen in actie voor betere hoornvliesselectie; kick-off van inzamelingsactie voor OCT voor de oogbank bij de Rotterdam Marathon.” (Eye bank fundraising drive kicks off at the Rotterdam Marathon.) April 14, 2016 – in Dutch. Read more.
 • “Nieuwe techniek roept oogaandoening keratoconus halt toe.” (New technique stops keratoconus eye disease in its tracks.) February 4, 2016 – in Dutch. Read more.
 • “Vision recovers faster and better using novel corneal transplantation technique.”  January 12, 2016. Read more.
 • “6 miljoen voor onderzoek naar behandelingen om blindheid te voorkomen, Rotterdams onderzoeksinstituut NIIOS leidt deelproject ARREST BLINDNESS.” (NIIOS heads up a subproject in the EU’s ARREST BLINDNESS project, which has received €6 million to research treatments to prevent blindness.) January 1, 2016 – in Dutch. Read more.

NIIOS Newsletters:

 • Find all of our newsletters here. 

Non-Scientific Publications:

 • “Keratoconus-patiënt Melles Hoornvlieskliniek aan het woord in het Magazine van de Hoornvlies Patiënten Vereniging.” (Keratoconus patient Melles Cornea Clinic tells his story in the Magazine of the Dutch Cornea Patient Association.) Oog voor u, Hoornvlies Patiënten Vereniging, January 2017 – in Dutch. Read more.
 • “Gerrit Melles: hoe een oogarts muzikaal doorbrak.” (Gerrit Melles: how an ophthalmologist broke through in classical music.) Nooit meer slapen, VPRO, November 2016 – in Dutch. Listen more.
 • “The Clinic, NIIOS in Rotterdam, The Netherlands.” OPH the RECORD, Ophtec, July 2016. Read more.
 • “Nieuwe techniek roept oogaandoening keratoconus halt toe.” (New technique stops keratoconus eye disease in its tracks.) Oog voor u, Hoornvlies Patiënten Vereniging, June 2016 – in Dutch. Read more.
 • “Marathon Rotterdam kick off van inzamelingsactie voor OCT voor de oogbank.” (Eye bank fundraising drive kicks off at the Rotterdam Marathon.) Eyeline Magazine, April 2016 – in Dutch
 • “In dialoog met de artsen van het NIIOS.” (In conversation with the doctors at NIIOS.) Nieuwseyetems newsletter from Visser Contactlenzen,  March 2016 – in Dutch. Read more.
 • “Going Dutch – Een Dijk van een nieuwe techniek.” (Going Dutch: a brilliant new technique.) Contactlens Nieuws Nederland, March 2016 – in Dutch. Read more.
 • “Nieuwe techniek roept oogaandoening keratoconus halt toe.” (New technique stops keratoconus eye disease in its tracks.) Contactlensinside, February 4, 2016 – in Dutch. Read more.

Other:

 • The Helen Keller Foundation for Research and Education in the US selected dr. Melles for the Helen Keller Prize for Vision Research 2017. He is selected by an international panel of scientists and physicians, independent of the Helen Keller Foundation. Dr. Melles is awarded for his contribution of exceptional importance to vision science. The Prize ceremony will take place in conjunction with the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) annual meeting in Baltimore, Maryland, USA May 7-11, 2017. For further information, please visit the website of the Helen Keller Foundation.
 • Dr. Melles is ranked no. 11 in the Power List 2016 of the top 100 most influential people in ophthalmology. Calling him a “legend of corneal surgery,” this ranking recognizes his contribution to the field of ophthalmology through the development of minimally invasive techniques such as DMEK and Bowman layer transplantation for the treatment of corneal diseases. For further information, please see https://theophthalmologist.com/power-list/2016/. May 2016