Jobs

Working at NIIOS

NIIOS is home to four disciplines under one roof: NIIOS Research & Development, NIIOS Academy, Amnitrans EyeBank and Melles Cornea Clinic. Through these four organizations, our roughly 35 staff members cover the whole corneal transplant chain.

We work in a multidisciplinary team of corneal surgeons, eye bank specialists, research scientists and diverse office personnel. Our work is characterized by drive and excellence: we aspire to stay the world’s leading center of expertise in the field of corneal surgery. Our lines of communication are short, and we can quickly switch gears when the situation calls for it. We are always looking for inventive, proactive people to add to our close-knit team.

Vacancies

We currently have the following job openings (click to read the full description)

Does our organization sound like the right place for you? Do you enjoy working in an inspiring environment? Are you a quick thinker and an effective doer? If so, we’d love to receive your application at jobs@niios.com! Please include your resume or CV and a cover letter explaining why you’re the right one for the job.

Open Applications

If you don’t see the right job for you, but you think you’d be a perfect fit for our team, we’d love to hear from you. Please send your resume or CV and a cover letter explaining why you’d be a valuable addition to jobs@niios.com.


NIIOS

NIIOS stands for Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery. We are an independent organization that furthers innovation in ophthalmic surgery. Our primary focus is developing and refining corneal transplantation techniques for diseases such as Fuchs endothelial dystrophy, keratoconus and bullous keratopathy. Specialists worldwide are increasingly adopting these NIIOSpioneered techniques. NIIOS comprises four organizations that work closely together and complement one another:

  • NIIOS Research & Development – develops and refines corneal transplantation techniques that are minimally invasive.
  • NIIOS Academy – trains surgeons and technicians in NIIOS techniques through fellowships, courses, symposia, conference lectures and more.
  • Amnitrans EyeBank Rotterdam – recovers corneal tissue from donors, prepares it and then delivers it to medical specialists. We also develop our own innovative tissue preparation techniques.
  • Melles Cornea Clinic Rotterdam – provides ophthalmic care to patients with primarily corneal disorders based on the techniques developed at NIIOS.

Together, these four organizations cover the whole corneal transplant chain, from the donor tissue at the eye bank to the patient. The short lines of communication inspire us to innovate and improve cornea transplant procedures. NIIOS is the only organization in the world that has these four disciplines in-house and under one roof.


 

Bent u een ondernemende oogarts met bijzondere interesse voor of specialisatie in het hoornvlies? Houdt u van onderzoek, innovatie en onderwijs? Wilt u werken in een internationaal team en deel uitmaken van nieuwe ontwikkelingen in het veld? Dan is de Melles Hoornvlieskliniek, onderdeel van het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS) in Rotterdam uw plek.

NIIOS
Het NIIOS is een zelfstandige organisatie die zich richt op innovatie van oogheelkundige chirurgie. Ons grootste aandachtsgebied is de ontwikkeling en verfijning van hoornvliestransplantatietechnieken voor ziektebeelden als Fuchs endotheeldystrofie, keratoconus en bulleuze keratopathie, waarbij het behouden en ontwikkelen van toegankelijke zorg centraal staat, zowel op financieel als logistiek gebied. Wereldwijd nemen medisch specialisten de bij het NIIOS ontwikkelde technieken over.
Het NIIOS bestaat uit 5 zeer nauw met elkaar samenwerkende organisaties;
• Een onderzoeksafdeling gericht op de ontwikkeling van nieuwe operatieconcepten (NIIOS BV)
• Een oogheelkundige kliniek voor hoornvliesaandoeningen en hoornvliestransplantaties (Stichting Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam).
• Een hoornvliesbank gericht op chirurgische vóórbewerking en preservatie van donorhoornvliezen (Stichting Amnitrans EyeBank Rotterdam)
• Een academy-afdeling voor de organisatie van fellowships, cursussen en congressen voor (buitenlandse) oogartsen (stichting NIIOS Academy)
• Een bedrijf dat medische artikelen en apparatuur ontwikkelt en deze levert aan oogheelkundige klinieken en hoornvliesbanken (Hippocratech BV).

Deze 5 organisaties samen behelzen de volledige transplantatiecyclus, vanaf het donorweefsel in de oogbank, tot de transplantatie in de kliniek. De korte lijnen inspireren tot innovatie en verbetering van de transplantatieprocedures. NIIOS is de enige organisatie ter wereld die deze disciplines onder 1 dak huisvest.

Het medische team van de Melles Hoornvlieskliniek is op zoek naar een:

Oogarts met interesse in corneaspecialisatie, 0.8 – 1.0 fte

Functieinhoud

• Dagelijkse oogheelkundige klinische praktijk voeren (polikliniek, chirurgie, administratie en organisatie);
• Meedraaien in het onderwijsaanbod van NIIOS (geven van cursussen en presentaties – zowel in huis als extern tijdens oogheelkundige bijeenkomsten en refereeravonden; opleiden van fellows of bezoekende artsen);
• Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (deelnemen in bestaand NIIOS R&D-programma, als ook opzetten van nieuwe onderzoeksmogelijkheden;
• Wanneer nodig beschikbaar zijn als klinisch adviseur in de oogbank.

Competenties en vaardigheden

• Afgeronde (of bijna afgeronde) residency in oogheelkunde met Europees paspoort en in het bezit van de officiële vereisten voor praktijkvoering in Nederland (BIG en KNMG-register);
• Een fellowship in hoornvlies of aangetoonde specialisatie in hoornvlies is een pre.
Residents in hun laatste opleidingsjaar zijn van harte uitgenodigd te solliciteren;
• Initiatiefrijk, proactief en flexibel zijn belangrijke eigenschappen;
• Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en schrijven. Een PhD-degree is een pre;
• Zich verantwoordelijk voelen voor het behalen van organisatiebrede doelen;
• Sterke communicatieve vaardigheden;
• Vloeiend in woord en schrift in Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform AMS-regeling.

Wij bieden een leuk en ervaren team om mee samen te werken in een internationale praktijk.
Het werk is zeer afwisselend.

Sollicitaties

Voor meer informatie over de organisatie kunt u kijken op www.niios.com.
Voor specifieke vragen over de functie kunt u contact opnemen met dr. Isabel Dapena, op telefoonnummer 010-2974444

Wilt u solliciteren? Mail uw motivatiebrief en CV met foto voor 7 juli 2019 aan sollicitaties@niios.com.


OPHTHALMOLOGIST (0.8-1.0 fte)

Are you a creative ophthalmologist with interest in cornea who likes research, innovation, education, entrepreneurship, working in an international team and being part of new exciting challenges? Then is Melles Cornea Clinic and the Netherlands Institute for Innovative Ocular surgery (NIIOS), the perfect working place for you.

NIIOS

NIIOS stands for Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery. We are an independent organization that furthers innovation in ophthalmic surgery. Our primary focus is developing and refining corneal transplantation techniques for diseases such as Fuchs endothelial dystrophy, keratoconus and bullous keratopathy. Specialists worldwide are increasingly adopting these NIIOS-pioneered techniques.
NIIOS comprises four organizations that work closely together and complement one another:
– NIIOS Research & Development – develops and refines corneal transplantation techniques that are minimally invasive.
– NIIOS Academy – trains surgeons and technicians in NIIOS techniques through fellowships, courses, symposia, conference lectures and more.
– Amnitrans EyeBank Rotterdam – recovers corneal tissue from donors, prepares it and then delivers it to medical specialists. We also develop our own innovative tissue preparation techniques.
– Melles Cornea Clinic Rotterdam – provides ophthalmic care to patients with primarily corneal disorders based on the techniques developed at NIIOS.

Together, these four organizations cover the whole corneal transplant chain, from the donor tissue at the eye bank to the patient. The short lines of communication inspire us to innovate and improve cornea transplant procedures. NIIOS is the only organization in the world that has these four disciplines in-house and under one roof.

For our medical team we are looking for an:

Ophthalmologist interested in cornea, 0.8 – 1.0 fte

Tasks and responsibilities

• Main focus on the different duties in the clinic (clinical, administrative, organizational and PR activities);
• Being part of the NIIOS education programs by giving courses and presentations in house or at external (ophthalmic) meetings and teaching fellows or visiting ophthalmologists;
• Being involved with the NIIOS R&D program by collaborating with ongoing research projects and developing new ideas;
• When needed being a clinical advisor for our eye bank.

Requirements / skills

• Medical Doctor degree with a completed (or almost completed) residency in ophthalmology with European passport and fulfilling the official requirements to register as an ophthalmologist in the Netherlands (BIG and KNMG register);
• A fellowship in cornea or proved experience in cornea specialty will be considered as a plus, although not mandatory; residents in their last year of training are also encouraged to apply;
• Initiative and proactivity/ flexibility in tasks and schedules
• Affinity with scientific writing and research, a PhD will be considered as a plus
• Interest in management activities and involvement in fulfilling the goals of the organization
• Strong communication skills not only internally in the organization but also with external contacts;
• A high level of English and Dutch verbally and written,- other languages will be considered as a plus;

Salary

According to experience following CAO ziekenhuizen scales for medical specialists

Applications

For more information about our organization please visit our website: www.niios.com

For specific questions you can contact dr. Isabel Dapena, at 0102974444 or at info@niios.com.

You can send your application (motivation letter + CV with picture) until July 7th to sollicitaties@niios.com.

 


Het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS) in Rotterdam is een internationaal toonaangevend oogheelkundig instituut en bestaat uit de volgende onderdelen:

• Een onderzoeksafdeling gericht op de ontwikkeling van nieuwe operatieconcepten (NIIOS BV)
• Een oogheelkundige kliniek voor hoornvliesaandoeningen en hoornvliestransplantaties (Stichting Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam).
• Een hoornvliesbank gericht op chirurgische vóórbewerking en preservatie van donorhoornvliezen (Stichting Amnitrans EyeBank Rotterdam)
• Een academy-afdeling voor de organisatie van fellowships, cursussen en congressen voor (buitenlandse) oogartsen (stichting NIIOS Academy)
• Een bedrijf dat medische artikelen en apparatuur ontwikkelt en deze levert aan oogheelkundige klinieken en hoornvliesbanken (Hippocratech BV).

Ter ondersteuning van alle NIIOS-onderdelen zijn wij op zoek naar een

Ondernemende Office Manager (0.8 – 1.0 fte)

Een indruk van taken en verantwoordelijkheden:

• Uiteenlopende ondersteuning bieden aan alle afdelingen, zowel dicht op de (medische) praktijk als aan de bedrijfsvoeringkant.
• Actief anticiperend invallen of bijspringen waar nodig.
• Coördineren en ondersteunen van het facilitair bedrijf van 3 locaties (inkoop divers, contactpersoon ICT-helpdesk, inplannen en opvolgen onderhoudswerkzaamheden aan gebouw en (medische) apparatuur, VVE-beheer e.d.)
• Het eerste aanspreekpunt van de organisatie kunnen zijn (denk aan telefoon beantwoorden, agendabeheer, maken van afspraken e.d.).
• Diverse administratieve ondersteuning bieden (bijvoorbeeld debiteurenbeheer, contractbeheer, correspondentie)
• Zelfstandig opstarten, aansturen en monitoren van uiteenlopende office-projecten;
• Gestructureerd monitoren, documenteren en archiveren van eigen werk;
• Werken volgens een ISO (9001) gecertificeerd kwaliteitssysteem en mede inrichten, uitbreiden en onderhouden hiervan.

Profielschets

• Opleiding op minimaal HBO-niveau, aangevuld met tenminste 3-5 jaar werkervaring (liefst in het MKB of in de zorg);
• Zowel mondeling als schriftelijk (grammaticaal) zeer vaardig in Nederlands en Engels;
• Beheersing van tenminste nog een andere moderne taal is een pre;
• Het vermogen om zich snel en op niveau een dossier eigen te maken;
• Ondernemend, nergens je hand voor omdraaien;
• Zowel directief als ondergeschikt kunnen optreden;
• Goede communicatieve eigenschappen met hartelijke instelling, in staat prioriteiten te definiëren en kort en bondig oplossingen te presenteren;
• Ruime ervaring met het gebruik van MS Officeproducten;
• Gewenste eigenschappen: Flexibel, alert, intelligent, initiatiefrijk en zelfstandig, accuraat, discreet, durf en daadkracht, serieuze instelling met tegelijkertijd gevoel voor humor.

Wij zijn op zoek naar een praktische, ondernemende collega met de capaciteit en ambitie om zelf een bedrijf te runnen; een zelfstandige kartrekker met doorzettingsvermogen en een creatieve aanpak; iemand die zich thuisvoelt in een informele organisatie met hoogopgeleide professionals waar de patiënt en ontwikkeling centraal staan.

Solliciteren
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Hetty Koster, via 010 297 4444.
U kunt uw sollicitatie inclusief motivatiebrief vóór 4 juli as. sturen aan sollicitaties@niios.com.


NIIOS zoekt

Executive Assistant (0,8 – 1,0 fte)

Los van alle mooie fraseringen hieronder zijn wij op zoek naar een executive assistant die de capaciteiten en ambitie heeft om zelf een bedrijf te runnen maar dit eigenlijk liever doet als rechterhand van de CEO en de general manager met wie een ‘aan-half-woord-genoeg-klik’ moet bestaan. Intelligent werken, zich snel dingen kunnen eigen maken, van nature op de hoogte blijvend, enerzijds activiteiten kunnen consolideren en tegelijkertijd open blijven staan voor nieuwe strategieën, energie krijgend van een pioniersrol, en een onbreekbare instelling om het onmogelijke mogelijk te. Een zekere X-factor in combinatie met een vorm van ‘leepheid’, gedrevenheid en sociale intelligentie, zonder de behoefte naar direct commercieel gewin. De persoon die wij zoeken is waarschijnlijk enigszins introvert en beschouwend, geen kletser, geen betweter, werkt nu onder het van huis uit aanwezige intellectuele niveau en wijkt wat af van de standaard.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Professionele ondersteuning CEO en General Manager en eerste aanspreekpunt t.b.v. correspondentie en communicatie intern en extern;
• Verantwoordelijkheid voor complex agendabeheer, waaronder organiseren van reis- en verblijf in het buitenland, conference calls, notulen, en overige administratieve documentatie;
• Voortgang uitstaande acties controleren/vastleggen/zelf oppakken
• Uiteenlopende officemanagementtaken coördineren en uitvoeren
• Onderhouden externe contacten met verschillende disciplines zoals medisch specialisten, leveranciers en instanties zoals het Ministerie van VWS;
• Actief anticiperend en uit eigen initiatief bijdragen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de organisatie;
• Op niveau kunnen meedenken, overzicht houden, afhandelen en korte feedback geven m.b.t. de leiding van een medisch bedrijf met veel internationale contacten;
• In teamverband kunnen samenwerken met CEO en erop gericht zijn zaken te kunnen overnemen ter afhandeling (geen windowdressing-functie).
• De activiteiten vereisen een bovengemiddelde Intelligentie en abstractieniveau en bieden tevens de gelegenheid om zeer zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.

Persoonlijke eigenschappen / kwaliteiten kandidaat:
• Opleiding op HBO of universitair niveau met vooropleiding VWO
• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring. (geen job hopper)
• Proactief/ondernemend / zeer snel kunnen schakelen / korte communicaties
• Durven actie te ondernemen intern en extern: “cold calling”, verdedigen standpunten naar overheid, communiceren van veranderende bedrijfsinzichten, etc.
• Native speaker niveau Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, en bij voorkeur vloeiend in tenminste een andere Europese taal.

Wij ontvangen uw cv met motivatiebrief graag per mail op
sollicitaties@niios.com t.a.v. Hetty Koster onder vermelding van vacature EA.


 

Gezocht: (Geneeskunde)studenten voor ondersteuning oogbank

Functieomschrijving:
Voor de weekenden zijn we op zoek naar gemotiveerde studenten die onze oogbank komen versterken. Ons team werkt in het weekend in principe tijdens kantoortijden, soms is uitloop onvermijdbaar. Zodra er donorweefsel beschikbaar is, word je opgeroepen door de vaste oogbankmedewerker om dit weefsel te verwerken. De werkzaamheden bestaan uit het decontamineren en chirurgisch prepareren van gedoneerd oogweefsel voor transplantatie. Een interne opleiding maakt deel uit van de functie.
Uitbreiding van de oproepdagen doordeweeks, het uitvoeren van enucleaties (voornamelijk in het weekend) en deelname aan onderzoek kunnen bij gebleken geschiktheid tot de mogelijkheden behoren.

Functie-eisen:
• Student Geneeskunde / optometrie woonachtig in of rond Rotterdam
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Goede contactuele, communicatieve en organisatorische eigenschappen
• Zeer nauwkeurige werkwijze en interesse voor chirurgische handelingen
• Gevaccineerd tegen Hepatitis B of bereid tot vaccinatie
• Ruime beschikbaarheid tijdens de weekenden (ook in vakanties en op feestdagen)
• Affiniteit met het donatieproces en het specialisme oogheelkunde zijn een pre

Bedrijf:
Je gaat werken voor AER (Amnitrans EyeBank Rotterdam), één van de onderdelen van het NIIOS (Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery). Als oogbankmedewerker vervul je een belangrijke rol in de Nederlandse donatieketen en ook binnen het NIIOS: de donorweefsels worden door AER verwerkt tot hoornvliestransplantaten. Een klein deel hiervan wordt getransplanteerd in de Melles Hoornvlieskliniek, ook onderdeel van het NIIOS; de overige transplantaten worden door artsen in het hele land toegepast.

Solliciteren:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jet Kok-van Rijssel via 010-2974444.
Je kunt je sollicitatie (brief + cv) sturen aan sollicitaties@niios.com.