Medisch Team Melles Hoornvlieskliniek

Viridiana Kocaba, MD, PhD, MScE, FEBO

Director of Innovation - Medical Specialist TOM 69/23146 - Senior Clinical Scientist

Gerrit Melles, MD, PhD

Corneal Surgeon BIG 49032942501 - Founder of NIIOS

Korine van Dijk, BOptom, PhD

Head of Clinic - Research Scientist - Optometrist

Lydia van der Star, BOptom

Optometrist - OR assistant - Research Scientist

Yasmin Sadigh

Head Technical Assistant

NIIOS MHR

Viridiana Kocaba, MD, PhD, MScE, FEBO

Director of Innovation - Medical Specialist TOM 69/23146 - Senior Clinical Scientist

ENG: Viridiana Kocaba is a Senior Clinician Scientist specialized in corneal and external diseases. She graduated from Paris V René Descartes Medical School in 2006 and completed subspecialty training in cornea, external diseases and refractive surgery. She performed her PhD work in the group of Prof. Ula Jurkunas at the Harvard Medical School, Boston, USA to develop a treatment paradigm using tissue engineering for corneal reconstruction. She defended her PhD summa cum laude in 2018 (international collaboration between Harvard Medical School, Boston, USA and Claude Bernard Lyon 1-University, Lyon, France).
Her work is divided between clinical work and research. Her clinical work focuses on corneal transplantation both basic and advanced forms, especially DMEK surgery. She is also specialized in the treatment of complications after refractive surgery. Her research interests cover all aspects of corneal disease, with a main focus on endothelial diseases including laboratory-based research investigating new corneal endothelial cell-based therapies. Her research also involves the development of novel transplant techniques, new instruments for corneal transplantation, and the development of novel drug delivery devices.

NL: Dr. Kocaba studeerde af in 2006 aan de Paris V-René Descartes Medical School. Zij voltooide haar oogheelkundige specialisatie aan de Claude Bernard Lyon1-University, Lyon, Frankrijk. Daarna deed ze een subspecialisatie in hoornvlies, voorste oogsegment en refractiechirurgie. Ze verbleef vervolgens twee jaar aan het Cornea Center of Excellence, Harvard Medical School in Boston, VS. Haar doctoraat in weefselengineering voor hoornvliesreconstructie verdedigde ze summa cum laude in 2018 (internationale samenwerking tussen Harvard Medical School en Claude Bernard Lyon 1-University). Dr. Kocaba verdeelt haar werk momenteel over klinisch werk en onderzoek. Haar klinische activiteiten richten zich voornamelijk op hoornvliestransplantatie; ze heeft met name veel ervaring in zowel de standaard als meer gecompliceerde DMEK-operaties. Daarnaast is zij gespecialiseerd in Bowman layer onlay-transplantatie en de behandeling van complicaties na refractiechirurgie. Haar huidige onderzoeksactiviteiten (zowel klinisch- als laboratoriumonderzoek) zijn gericht op nieuwe therapieën voor Fuchs endotheeldystrofie.

NIIOS MHR

Gerrit Melles, MD, PhD

Corneal Surgeon BIG 49032942501 - Founder of NIIOS

ENG: Gerrit Melles is a cornea specialist and founder of the Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS), the Melles Cornea Clinic Rotterdam, and Amnitrans EyeBank Rotterdam. His clinical work focuses on the management of corneal disorders and he is actively involved in research and development of ophthalmic surgical techniques and has invented several advanced lamellar keratoplasty techniques among others Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) and Bowman layer transplantation. Furthermore, he has developed instruments and medical devices required for the invented techniques, pioneered the use of staining solutions such as VisionBlue®, MembraneBlue® for ophthalmic surgeries and developed the Surgicube® for performing ophthalmic surgeries under sterile conditions in any clinical setting.
Dr Melles has received several awards in recognition of his contribution to ophthalmology. Among others, Dr Melles is the 2017 Helen Keller Award Laureate, and received the 2015 Dastgheib Pioneer Award in Ocular Innovation at the Duke University Eye Center, and an American Academy of Ophthalmology Achievement Award in 2009 and 2005.
Dr Melles has authored almost 300 peer-reviewed scientific publications and book chapters.

NL: Dr. Gerrit Melles is corneaspecialist en oprichter van het NIIOS, de Melles Hoornvlieskliniek en Amnitrans EyeBank. Hij studeerde Geneeskunde in Leiden en behaalde zijn specialisatie Oogheelkunde in Nijmegen. Zijn promotieonderzoek verrichtte hij zowel in het Sharp Cabrillo Hospital, San Diego, VS, als aan de Universiteit van Nijmegen. Zijn klinische werkzaamheden focussen op hoornvliesaandoeningen en hij is baanbrekend in onderzoek en ontwikkeling van oogheelkundige chirurgische technieken (zoals DMEK). Hij ontwikkelde medische instrumenten en apparatuur en was pionier in het vereenvoudigen van oogoperaties door middel van kleuroplossingen. Ook is hij de uitvinder van de Surgicube®, een mobiele steriele operatiekamer. Hij heeft meerdere prijzen ontvangen voor zijn bijdragen aan de oogheelkunde. In 2017 kreeg hij nog de Helen Keller Award in de VS, in 2019 de Tilanusmedaille. Dr. Melles heeft meer dan 300 wetenschappelijke publicaties op zijn naam. Zijn missie is om minimaal invasief en met behoud van de natuurlijke anatomie oogheelkundige problemen te lijf te gaan.

NIIOS MHR

Korine van Dijk, BOptom, PhD

Head of Clinic - Research Scientist - Optometrist

ENG: Korine van Dijk is head of Melles Cornea Clinic Rotterdam (MHR) and has an eloborate knowledge of corneal disorders. After her graduation in Optometry in 1995 from the Hogeschool van Utrecht, her clinical work mainly concentrated on the anterior segment of the eye. After joining NIIOS in 2009, next to her clinical activities she conducted multiple research projects focussing on the clinical outcomes and optical performance of the different modern lamellar keratoplasty techniques performed at MHR, such as DMEK and Bowman layer transplantation. In collaberation with Leiden University, she defended her PhD on this subject in 2018. Currently, her work is a combination of managing clinical and executive activities in the clinic and clinical research.

NL: Korine van Dijk is het hoofd van de Melles Hoornvlieskliniek (MHR) en heeft uitgebreide kennis van hoornvliesaandoeningen. Na haar afstuderen in optometrie in 1995 aan de Hogeschool van Utrecht, concentreerde haar klinische werk zich voornamelijk op het voorste deel van het oog. Nadat ze in 2009 bij NIIOS kwam werken, voerde ze naast haar klinische activiteiten meerdere onderzoeksprojecten uit, gericht op de klinische resultaten en optische prestaties van de verschillende moderne lamellaire keratoplastiektechnieken die bij MHR worden uitgevoerd, zoals DMEK en Bowman layer transplantatie. In samenwerking met de Universiteit Leiden verdedigde ze in 2018 haar promotie op dit onderwerp. Momenteel is haar werk een combinatie van het managen van klinische en uitvoerende activiteiten in de kliniek en klinisch onderzoek.

NIIOS MHR

Lydia van der Star, BOptom

Optometrist - OR assistant - Research Scientist

ENG: Lydia van der Star joined NIIOS as an optometrist in 2019. She has a background in general optometry, refractive laser, and cataract surgery with keen interest for the cornea and is committed to improve eye care in general. During her studies she was involved in several international eye health care projects. Her current working profile at the NIIOS consist of optometric examinations and assisting during UV-crosslinking, lamellar keratoplasty and Bowman layer transplantations at the Melles Cornea Clinic. Her current research focuses on Bowman layer transplantation for advanced keratoconus and on the management of endothelial corneal disorders.

NL: Lydia van der Star trad in 2019 in dienst bij NIIOS als optometrist. Ze heeft achtergrond in algemene optometrie, refractieve laser en cataractchirurgie met een grote interesse voor hoornvlies en ze zet zich in om de oogzorg in het algemeen te verbeteren. Tijdens haar studie was ze betrokken bij verschillende internationale oogzorgprojecten. Haar huidige werkprofiel bij NIIOS bestaat uit optometrische onderzoeken, assisteren bij UV-crosslinking, lamellaire keratoplastiek en Bowman layer transplantaties in de Melles Cornea Clinic. Haar huidige onderzoek richt zich op Bowman layer transplantatie voor gevorderde keratoconus en op de behandeling van endotheelaandoeningen.

NIIOS MHR

Yasmin Sadigh

Head Technical Assistant