Zorgverzekering & Betaling

De kosten van een eerste consult in onze kliniek bedragen in de meeste gevallen € 149,50. Na afloop van het consult ontvangt u van ons een factuur. Om administratieve redenen verzoeken wij u deze factuur direct te voldoen middels PIN-betaling of contante betaling.  De factuur kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij zijn een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) en bieden medische oogheelkundige zorg. U heeft zodoende altijd recht op (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per polis.  

In de op deze pagina vermelde prijslijsten staan onze passantentarieven vermeld voor de behandelingen die wij in onze kliniek uitvoeren. U kunt contact opnemen met onze medewerkers over de hoogte van de vergoeding bij uw zorgverzekeraar. U kunt ook zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Wij adviseren onze (mogelijke) patiënten om in ieder geval voor een eerste consult langs te komen. Wij kunnen dan de juiste diagnose stellen en de behandelingsmogelijkheden met u bespreken. Vervolgens kunnen we u nader informeren over de hoogte van de vergoeding betreffende de behandeling. U kunt ervaren hoe de werkwijze in onze kliniek is en wellicht zijn er in de wachtkamer patiënten aanwezig die hun ervaringen met u willen delen. 

Bankgegevens:

Bank: ABN AMRO Bank
Accountno: IBAN NL48 ABNA 06.20.62.87.82
BIC ABNA NL2A
VAT NL 8118.78.843.B01

 Passantenprijslijst 2015

 Passantenprijslijst 2016

Copyright NIIOS©2006