Hoornvlieskliniek - Algemene informatie

Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam is een topreferent, topklinisch, tertiair verwijscentrum. De Hoornvlieskliniek behandelt oogheelkundige aandoeningen met als aandachtsgebied hoornvliesaandoeningen en 'ocular surface disease'.

Accreditatie

      

Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam is erkend als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) en ISO 9001 gecertificeerd. De patiënttevredenheid wordt bewaakt d.m.v. enquêtes.

Scope

Aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn o.a.:

 • Keratoconus
 • Fuchs’ endotheel dystrofie
 • Afake en pseudofake bulleuze keratopathie
 • Hereditaire corneadystrofieën
 • Littekens na infectie
 • Chemische brandwonden
 • Stamceldeficienties
 • Pterygium / pinguecula
 • Goed- en kwaadaardige tumoren
 • Specifiekere hoornvliesaandoeningen en -afwijkingen

Zie Oogheelkundige aandoeningen voor nadere informatie.

Indien mogelijk worden afwijkingen met minimaal invasieve chirurgische technieken behandeld, volgens patiëntspecifieke protocollen zoals:

 • Diepe anterieure lamellaire keratoplastiek (DALK)
 • Posterieure lamellaire keratoplastiek / Deep lamellar endothelial keratoplasty (PLK/DLEK)
 • Posterieure lamellaire keratoplastiek / Descemet stripping endothelial keratoplasty (PLK/DSEK)
 • Posterieure lamellaire keratoplastiek / Descemet membrane endothelial keratoplasty (PLK/DMEK)
 • Excimer laser surface ablation
 • Stamceltransplantatie
 • Amnionmembraantransplantatie
 • Conjunctivatransplantatie
 • Pterygium en pinguecula excisie
 • Tumorverwijdering
 • Verschillende patiëntspecifieke modificaties voor hoornvliestransplantatie

Verschillende bovenstaande technieken zijn ontworpen en ontwikkeld door het NIIOS. Zie Behandelingen & Operaties voor nadere informatie.

Kwaliteitscriteria

 • Streven naar afspraak eerste consult binnen 2 weken
 • Streven naar operatieve ingreep binnen 2 maanden
 • Behandelingen volgens internationale richtlijnen
 • Behandeling door bevoegd oogarts en zoveel mogelijk zelfde arts per patiënt
 • Publicatie resultaten
 • Complicatie-registratie
 • Jaarlijks interne en externe audits

Copyright NIIOS©2006