Hoornvlies kliniek - Bulleuze keratopathie

 

Bulleuze keratopathie (BK) betekent overhydratie van het hoornvlies t.g.v. een verminderde functie van het hoornvliesendotheel. Meestal is het celaantal verminderd en omdat de endotheelcellen de hydratie van het hoornvlies reguleren, noemt men de te kort schietende endotheelcelfunctie ook wel 'corneadecompensatie'. Tot voor kort werd een BK behandeld met een conventionele penetrerende hoornvliestranspantatie. Nieuwere (lamellaire) operatietechnieken geven een betere prognose en sneller visueel herstel.

Oorzaak

BK is een bekende complicatie na staaroperatie of ander chirurgisch trauma aan het oog. Chronisch endotheelcelverlies kan het gevolg zijn van de aanwezigheid van een kunstlens in de voorste oogkamer (iris of kamerhoek gesteunde intraoculaire lens), een chronische ontsteking en aangeboren afwijkingen, of spontaan optreden.

Symptomen

Verminderde gezichtsscherpte met tranenvloed en overgevoeligheid voor licht. Subepitheliale 'blaarvorming' kunnen pijn veroorzaken.

Bevindingen

  • Epitheliaal oedeem met microcystes en vorming van subepitheliale bullae (blaren)
  • Stromale verdikking t.g.v. oedeem met verminderde helderheid van het hoornvlies
  • Subepitheliale en stromale verlittekening kan optreden bij langbestaande BK

Behandeling

Bij patiënten met pijn t.g.v. lokale decompensatie maar een relatief goede gezichtsscherpte kan worden behandeld met 'anterior stromal micropuncture', 'excimer laser surface ablation (PTK)' of amnionmembraan transplantatie. 

Patiënten met een verminderde gezichtsscherpte komen in aanmerking voor een posterior lamellaire hoornvliestransplantatie keratoplasty, ie. Descemet stripping endothelial keratoplasty (DSEK) or Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK).

Hoewel frequent voorgeschreven geven hyperosmotische zoutdruppels (NaCl 5% oogdruppels of zalf) doorgaans geen of weinig verlichting. Er bestaan geen aanwijzingen voor een therapeutische werking van oogdrukverlaging. Het plaatsen van een zachte contactlens om de pijn te verminderen moet worden beschouwd als een tijdelijke oplossing. Een conventionele penetrerende hoornvliestransplantatie geeft matige resultaten en mag worden beschouwd als achterhaald.

Prognose

Moderne behandelingsmethodes geven doorgaans een vrijwel volledig herstel van de gezichtsscherpte met een uitstekende lange termijn prognose. Echter, zowel de oogheelkundige voorgeschiedenis als de bestaandsduur van de BK kunnen een effect hebben op het uiteindelijke visusherstel.

Literatuur referenties

Copyright NIIOS©2006